Университет ШАГ
 
ДНЗ № 41 "Ластівка"
 
.

Навчальний процес

У своїй діяльності ДНЗ керується Конституцією України, Законами України «Про освіту»«Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, Декларацією про права дитини, «Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні»Статутом дошкільного навчального закладу.

 

           Освітня діяльність педагогів дошкільного закладу  спрямована на виконання Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Державної національної програми „Освіта”, Національної програми „Діти України”, Законів України „Про середню загальну освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про інноваційну діяльність” ; на впровадження програми « Українське дошкілля», затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 13.04.2011року № 629  і реалізацію завдань законодавчо-нормативних документів.          Програма «Українське дошкілля» відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільників цілісної картини світу, є програмою відкритого типу, оскільки залишає можливість для подальшого розроблення варіативної частини змісту, що розкриває сутність нових організаційно – педагогічних завдань та пропонує педагогам конкретні шляхи їх ефективного розв’язання. Основна роль в організації життєдіяльності дошкільника покладається на вихователя і вимагає від нього професійної та особистісної зрілості.

 

Приорітетні завдання ДНЗ №41
  • Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку.

  • Максимальне сприяння соціальній адаптації дитини через формування основ правових знань.

  • Виховання дітей дошкільного віку з погляду народної педагогіки, з врахуванням національних особливостей, традицій та звичаїв.